De Stichting

Doelstelling:

Het doel van de stichting Ondernemers Overleg Oss is de gemeenschappelijke belangen van de aangesloten leden/organisaties en de belangen van het bedrijfsleven in het algemeen te behartigen.

De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • op te treden als intermediair tussen de verschillende belangenorganisaties.
  • organisatie van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, zowel in de detailhandel, het ambacht, het vervoer, de kleinindustrie, de dienstverlening en het toerisme
  • het bepleiten van en het opkomen voor de belangen van de zelfstandige ondernemers in h et midden- en kleinbedrijf bij de overheid en diverse maatschappelijke verbanden
  • het vertegenwoordigen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf in de daartoe in aanmerking komende organen en commissies, als bijvoorbeeld de Kamers van Koophandel, gemeentelijke advies- en overlegorganen, vertrouwensinstanties van de arbeidsbemiddeling en ontwikkelingsorganen
  • het bevorderen van ondernemers- en vakonderwijs
  • het organiseren van of medewerking verlenen aan tentoonstellingen, reclameacties, vakwedstrijden enzovoorts
  • het instellen en beheren van fondsen voor speciale doeleinden

Dagelijks bestuur:

voorzitter:
Wil Princen
Mail

secretaris:
Odette Grundeken
Mail

penningmeester:
Ton de Vet
Mail

bestuurslid:
Jack van Lieshout
Mail
Secretariaat: Purperbeer 20, 5345 ET  OSS   e-mail: info@ondernemersoverlegoss.nl